PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 02/10 NMa beslist deze weekbinnenvaart
08.02.2010, 12:23
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht in de loop van deze week een beslissing te nemen of ze akkoord gaat met het nieuwe crisisplan van het Crisisberaad Binnenvaart.

NMa beslist deze week (http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid13265-nma-beslist-deze-week.html)