PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 02/10 ]‘Draagvlak voor oplegregeling in de binnenvaart was er'binnenvaart
11.02.2010, 11:09
‘Het crisisplan binnenvaart heeft draagvlak in de sector en heeft een brede steun van het Parlement en het kabinet ontvangen.' Dit schreef Crisisberaadvoorzitter Wim van Sluis net voordat de NMa besloot de oplegregling niet toe te staan nog aan bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de NMa.

‘Draagvlak voor oplegregeling in de binnenvaart was er' (http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid13294-draagvlak-voor-oplegregeling-in-de-binnenvaart-was-er.html)