PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : René Siegfried niet in Riedijkshavenbinnenvaart
18.01.2011, 20:14
DORDRECHT - De voormalige duwboot Renë Siegfried krijgt geen ligplaats in de Riedijkshaven. Uit een enquête blijkt dat er heel weinig draagvlak is onder omwonenden.

René Siegfried niet in Riedijkshaven (http://www.dordrecht.net/nieuws/2011/01/18/5743/rene-siegfried-niet-in-riedijkshaven.html)

binnenvaart
19.01.2011, 16:52
Het drijvend museum van de Vereniging De Binnenvaart moet uit Dordrecht vertrekken.

Dordrecht stuurt drijvend binnenvaartmuseum weg (http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2FD ordrecht+stuurt+drijvend+binnenvaartsmuseum+weg)

binnenvaart
26.01.2011, 22:59
Duwboot René Siegfried, die onderdak biedt aan Vereniging De Binnenvaart, krijgt geen ligplaats in de Riedijkshaven in Dordrecht.

René Siegfried te lelijk voor Dordrecht (http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid15104-ren-siegfried-te-lelijk-voor-dordrecht.html)

Bron:Schuttevaer