PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Proefperiode voor nieuwe toegangscontrole binnenvaart in Antwerpenbinnenvaart
08.01.2013, 16:03
Het Antwerpse Havenbedrijf last een proefperiode van zes maanden in voor de aangepaste procedure voor toegangscontrole en (voor)aanmelding van binnenschepen.

Proefperiode voor nieuwe toegangscontrole binnenvaart in Antwerpen (http://www.delloyd.be/Article/tabid/231/ArticleID/32312/ArticleName/Proefperiodevoornieuwetoegangscontrolebinnenvaarti nAntwerpen/Default.aspx)