PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zeeland Seaports onderzoekt LNG-behoefte binnenvaartbinnenvaart
13.03.2014, 16:58
Zeeland Seaports is benieuwd of er binnen de binnenvaart bereidheid is schepen om te laten bouwen zodat ze geschikt zijn voor LNG als scheepsbrandstof. De havenbeheerder houdt een enqete.

Zeeland Seaports onderzoekt LNG-behoefte binnenvaart (http://www.nieuwsbladtransport.nl/Modaliteiten/Binnenvaart/ArticleBinnenvaart/tabid/144/ArticleID/39937/ArticleName/ZeelandSeaportsonderzoektLNGbehoeftebinnenvaart/Default.aspx)