PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Voorbereidingen realisatie 3e sluiskolk in volle gangbinnenvaart
16.04.2014, 12:50
De voorbereidingen voor de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis verlopen volgens plan.

Voorbereidingen realisatie 3e sluiskolk in volle gang (http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/lekkanaal/aanleg_3e_kolk_beatrixsluis_en_verbreding_lekkanaa l/nieuws/010_nieuwsbrief/april2014/voorbereidingen_realisatie_3e_sluiskolk_in_volle_g ang.aspx)