PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Nieuwsbrief Uitbreiding sluis Eefdebinnenvaart
02.05.2014, 13:10
Op 18 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem besloten om het bestemmingsplan voor de sluis in Eefde ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Nieuwsbrief Uitbreiding sluis Eefde (http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/twentekanaal/sluis_eefde/nieuws/nieuwsbrief/mei_2014/bestemmingsplan_ter_vaststelling_aangeboden.aspx)