PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vlaamse containervaart in de liftbinnenvaart
16.07.2014, 15:10
Het containervervoer via de kanalen in beheer bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is in de eerste helft van het jaar met bijna 20% gestegen tot 121.000 teu.

Vlaamse containervaart in de lift (http://www.nieuwsbladtransport.nl/Modaliteiten/Binnenvaart/ArticleBinnenvaart/tabid/144/ArticleID/41401/ArticleName/Vlaamsecontainervaartindelift/Default.aspx)