PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ‘Schone’ schepen extra welkom in Nijmegenbinnenvaart
22.01.2016, 12:09
De gemeente Nijmegen geeft schippers van schepen die schoner, stiller en zuiniger varen dan de wettelijke norm een korting van 15% op de havengelden.

‘Schone’ schepen extra welkom in Nijmegen (http://fd.nl/economie-politiek/1136401/schone-schepen-extra-welkom-in-nijmegen)