De binnenvaart gaat de komende weken hinder ondervinden van zeer lage waterstanden in de grote rivieren. In het gebied van de Maas kan de wachttijd bij sluizen oplopen tot twee uur.

Lage waterstand van de Maas: lange wachttijden bij sluizen verwacht