JISTRUM - De brug van Skûlenboarch tussen Eastermar en Jistrum is zaterdag omstreeks 11.00 uur flink beschadigd geraakt. De brugwachter sloot het draaiende deel te snel nadat een schip passeerde.

Brug Skûlenboarch kapot: schip geraakt tijdens sluiten