Wijnegem - Door de droogte en lage waterstand van de Maas, dreigt ook het waterpeil van het Albertkanaal te zakken.

Negen megapompen houden waterpeil Albertkanaal voorlopig stabiel: tienduizend liter water per seconde vanuit sluis naar hoger gelegen gedeelte