De emissievrije E-pusher is volledig vrij van schadelijke emissies, waaronder kooldioxide (CO2), zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM). Met de elektrische duwboten

Eerste zero-emissie elektrische duwboot en duwbakcombinatie in Amsterdamse haven