Een succesvolle manier om binnenvaartschepen te verduurzamen, is het installeren van zonnepanelen op de luiken. Inmiddels heeft een groeiend aantal binnenvaartondernemers zonnepanelen laten installeren op hun luiken.

Gunstige ervaringen met zonnepanelen op luiken van binnenvaartschepen