Tegen 2030 heeft de binnenscheepvaart 20.000 nieuwe personeelsleden nodig. Om aan dat cijfer te raken, gaat het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) samen met de Antwerp Maritime Academy een "hypermodern opleidingscentrum" met simulatoren bouwen.

Simulatoren moeten scheepvaart helpen om personeel aan te trekken