"Er moet een oplossing komen voor de ontsluiting van de Zeebrugse haven via de binnenvaart. Wie daar tegen is, moet ook de moed hebben om te zeggen dat Zeebrugge niet meer mag groeien",

Moenaert: "Tegen verbreding Schipdonk is tegen Zeebrugge"