De wekenlange stremming van de Rijn heeft de discussie over de belading van binnenvaartschepen aangewakkerd.

Verscherpte controle op veiligheid binnenvaart ( Video )