De haalkommen in de grote sluizen in het Wesel-Datteln kanaal (WDK) mogen met onmiddellijke ingang niet langer worden gebruikt.

Haalkommen sluizen Wesel-Datteln buiten gebruik