Na een druk op de knop vermengde zout water zich op 16 januari 2019, bijna vijftig jaar na de bouw van de Haringvlietdam bij Stellendam, weer met het zoete water van het Haringvliet.

„Openen sluizen Haringvliet historische gebeurtenis”