update - Een binnenvaartschip met motorstoring heeft vanmorgen gedurende enige tijd de IJssel geblokkeerd ter hoogte van Kampen. Het schip lag dwars voor de Eilandbrug.

Schip blokkeert IJssel tijdelijk voor Eilandbrug bij Kampen